Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija

Predstavitev

S strokovnjaki in razvejano mrežo naših partnerjev v podjetju Riko razvijamo ter nudimo celovite rešitve za uvedbo modernih, učinkovitih in okolju prijaznih tehnologij v najrazličnejših industrijah.  

Z visokousposobljeno ekipo strokovnjakov, celostnim naborom storitev ter zanesljivim konceptom upravljanja zagotavljamo kakovostne in ekonomsko upravičene rezultate projektov ter gradimo dolgoročno zaupanje naših naročnikov in partnerjev. Na mednarodnih trgih smo se uspešno uveljavili kot inženiring podjetje, še zlasti v avtomobilski, traktorski in letalski industriji, na področju energetike, okoljevarstva, logistike in gradbeništva.

Poslanstvo

Z dovršenim načinom projektnega vodenja in inovativnimi rešitvami v podjetju Riko uresničujemo želje ter potrebe na področju industrije, energetike, ekologije, logistike, gradbeništva in tudi drugod, s čimer zagotavljamo tehnološki ter trajnostni razvoj naših naročnikov, partnerjev in naših sodelavcev.

Vizija

Ohranili in povečali bomo sloves najbolj zanesljivega in kakovostnega dobavitelja kvalitetnih inženirskih rešitev, ob tem pa vpisali Riko med referenčna inženiring podjetja na mednarodnih trgih. Na globalnem trgu želimo utrditi svoje mesto tudi med prepoznavnimi kreatorji novih konceptov energetsko varčne, z dizajnom dovršene lesene gradnje.
Vizitka

Naziv podjetja: Riko, d. o. o.
Daljši naziv: Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d.o.o.
Bizjanova 2, 1000 Ljubljana

T: +386 (0) 1 58 16 300
F: +386 (0) 1 58 16 340
E: riko@riko.si

Davčna številka:
SI48222917
Matična številka: 5909368
Šifra dejavnosti: SKD 46.190
Direktor: Janez Škrabec

Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube