SI

Komunalna čistilna naprava v aglomeraciji Jastrebarsko

Obseg del

Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2019-
Lokacija
Hrvaška
Naročnik
„VODE JASTREBARSKO“

Omembe vredno