Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija
     
Elektro-strojna oprema
Izvedba elektro-strojne opreme v predoru Šentvid
Vrsta projekta: Cestna infrastruktura
Naročnik projekta: DARS
Cestno-vremenska postaja
Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj
Vrsta projekta: Cestna infrastruktura
Naročnik projekta: DARS
Elektro-strojna oprema Trojane in Podmilj
Izvedba elektro-strojne opreme predorov Trojane in Podmilj
Vrsta projekta: Cestna infrastruktura
Naročnik projekta: DARS
Elektro-strojna oprema predorov Kastelec in Dekani
Izvedba elektro-strojne opreme predorov Kastelec in Dekani
Vrsta projekta: Cestna infrastruktura
Naročnik projekta: DARS
Študija izgradnje kaskade elektrarn na reki Argun
Izdelava projektne študije – izgradnje kaskade elektrarn na reki Argun, R Čečenija, Ruska federacija
Vrsta projekta: Hidroelektrarne
Naročnik projekta: Republika Čečenija
Hidromehanska oprema za HE Sv. Petka
Hidromehanska oprema za HE Sv. Petka, Makedonija
Vrsta projekta: Hidroelektrarne
Naročnik projekta: ELEM, Makedonija
Merilniki CO in vidljivosti v predoru Golovec
Zamenjava merilnikov CO in vidljivosti v predoru Golovec
Vrsta projekta: Cestna infrastruktura
Naročnik projekta: DARS
HE Sveta Petka
Vrsta projekta: Hidroelektrarne - Podjetju Riko d.o.o. je z vodenjem projekta HE Sveta Petka uspelo zagotoviti opremo visokega tehnološkega nivoja z minimalnimi stroški vzdrževanja, minimalnime posege v okolje, zanesljivo obratovanje sistema ter visoko stopnjo izkoriščenosti. V izvajanje projekta je povezalo številne renomirane slovenske, med drugim Litostroj, Korona, Iskra Impulz, Irma, Etra…, ter makedonske podizvajalce, kot so Granit, Beton, GIM, Hipox, Cvet kompani, Mepos…
Naročnik projekta: 
Elektro-strojna oprema v predoru Markovec
Vrsta projekta: Cestna infrastruktura
Naročnik projekta: 
Izgradnja vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Metlika
Vrsta projekta: Komunalna infrastruktura
Naročnik projekta: Občina Metlika, Semič, Črnomelj
Elektro- strojna oprema predora STEN na obvoznici Škofja Loka
Vrsta projekta: Cestna infrastruktura
Naročnik projekta: 
Dobava in montaža hidromehanske opreme elektrarne HE Brežice-LOT H1
Vrsta projekta: Hidroelektrarne
Naročnik projekta: Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.
Dobava in montaža dvižne opreme in opreme za manipulacijo s plavjem za HE Brežice – LOT H2
Vrsta projekta: Hidroelektrarne
Naročnik projekta: Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.
Električna oprema za HE Brežice – LOT EO
Vrsta projekta: Hidroelektrarne
Naročnik projekta: Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.
Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice
Vrsta projekta: Hidroelektrarne
Naročnik projekta: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Izvedba celovitega sistema za oskrbo z vodo v NC Planica
Vrsta projekta: Komunalna infrastruktura
Naročnik projekta: ZSRS Planica
Izgradnja transformatorske postaje 110/10 kV Dolginovskaya s kabelnimi linijami 110
Vrsta projekta: Transformatorske postaje
Naročnik projekta: MINSKENERGO RB
Izgradnja transformatorske postaje 110/10 kV Bretskaya s kabelnimi linijami 110 kB
Vrsta projekta: Transformatorske postaje
Naročnik projekta: MINSKENERGO RB
Izgradnja transformatorske postaje 110/10 kV Staroborisovskaya s kabelnimi linijami 110 kB v Minsku.
Vrsta projekta: Transformatorske postaje
Naročnik projekta: MINSKENERGO RB
Rekonstrukcija transformatorske postaje 110/10 kV Dražnaya
Vrsta projekta: Transformatorske postaje
Naročnik projekta: MINSKENERGO RB
Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube