Show menu

POSLANSTVO

Obstajamo z namenom ...

Poslanstvo častnih konzulov je pospeševanje in krepitev kakovostnih odnosov med Slovenijo in državami, ki jih zastopamo.

V Združenju se povezujemo z namenom, da skupaj krepimo ugled delovanja častnih konzulov v Sloveniji.

Naš ugled krepimo tako, da vse svoje aktivnosti opravljamo na visoki ravni, , v skladu z nalogami, ki nam jih nalagajo naše države (pošiljateljice) in v skladu s pravnim redom v Sloveniji.

V združenju častni konzuli izmenjujemo svoje izkušnje pri delu, mnenja in ocene medsebojnih odnosov in odnosov z organi v Sloveniji, dajemo pobude in predloge za izboljšanje odnosov z oblastmi in institucijami v Sloveniji.

S kakovostnim in poštenim delom ter z ustreznim javnim nastopanjem, častni konzuli, člani Združenja, dvigujemo ugled držav, ki jih zastopamo in hkrati krepimo ugled delovanja častnih konzulov.

Pri svojem delu si častni konzuli, člani Združenja, po potrebi pomagamo z informacijami in nasveti.