SI
Show menu

Prometna infrastruktura

Gradimo novo, rekonstruiramo, obnavljamo in nadgrajujemo obstoječo prometno infrastrukturo; v procese vključujemo najbolj sodobno tehnologijo in produkte ter zagotavljamo najvišje standarde kakovosti in varnosti.    

S svojim znanjem, izkušnjami in storitvami spodbujamo in omogočamo razvoj prometne infrastrukture, ki vsebuje mnoge multiplikativne družbene učinke ter visoko stopnjo varnosti za njene uporabnike.

Sodelujemo z uveljavljenimi podjetji s področja projektiranja ter dobavitelji visokotehnološke opreme, kar projektom zagotavlja minimalne stroške vzdrževanja in zanesljivost delovanja.

Rikove storitve:

     • idejne zasnove,
     • novogradnja, rekonstrukcija, modernizacija in optimizacija obstoječih sistemov, 
     • projektiranje sistemov in naprav,
     • vodenje projekta,
     • integracija partnerjev za izvedbo projekta,
     • zagotovitev ustreznega financiranja,
     • izvedba oz. dobava,
     • nadzor nad izvedbo in montažo naprav,
     • predaja v promet,
     • šolanje naročnikovega kadra,
     • vzdrževanje po predaji v uporabo.

     Področja delovanja:

     Cestna infrastruktura

      • Gradnja cest
      • Gradnja premostitvenih objektov
      • Oprema cest (semaforizacija, razsvetljava, varnostne ograje, odbojne ograje, cestne oznake)
      • Cestne vremenske postaje (CVP)
      • Aktivne protihrupne ograje ob AC, HC in cestah (PHO)
      • Elektro-strojna oprema predorov:
      1. Prezračevanje
      2. Razsvetljava
      3. Nadzor koncentracije vsebnosti CO in vidljivosti
      4. Prometna signalizacija
      5. Radijska naprava in ozvočenje
      6. Video nadzor in avtomatska detekcija prometa
      7. Sistem klica v sili
      8. Sistem za detekcijo prevoza nevarnih snovi
      9. Hidrantno omrežje
      10. Sistemi za linijsko in točkovno detekcijo požara
      11. Sistemi za aktivno gašenje požara
      12. Aktivne protihrupne ograje predora (PHO)      Železniška infrastruktura

      • Gradnja železniške proge in postajališč
      • Gradnja premostitvenih objektov (podvozi, nadvozi) in prepustov
      • Gradnja opornih zidov
      • Gradnja nivojskih in izven-nivojskih prehodov
      • Izvedba zgornjega in spodnjega ustroja
      • Tiri in tirne naprave
      • Signalnovarnostne naprave (SV)
      • Telekomunikacijske naprave (TK)
      • Nadgradnja PTS, SDH in PDH sistemov
      • Progovno kabliranje
      • Podatkovno omrežje
      • Električna vozna mreža (VM)
      • Aktivne protihrupne ograje (PHO)
      • Zavarovanje nivojskih prehodov (Npr) 
      • Razsvetljava postajališč
      • Informacijske oznake in oprema postajališč
      • Elektro in strojna oprema železniških predorov (prezračevanje, hidrantno omrežje, razsvetljava, klic v sili, požarno javljanje, video nadzor)      Pomembni projekti s področja prometne infrastrukture

      Oglejte si vse reference s področja prometne infrastrukture:
      Kontakt:
      Uroš Gaber, vodja področja prometne infrastrukture
      Urban Jaklič, namestnik vodje
      T: + 386 (0) 1 58 16 332
      M: + 386 (0) 31 836 535