SI

Hotelski kompleks Lužniki

Obseg del
Priprava projektne dokumentacije.

Področje
Gradbeništvo
Kategorija
Turistično-namestitveni objekti
Leto izvedbe
2007
Lokacija
Ruska federacija
Naročnik
Olimpijski kompleks Lužniki

Omembe vredno