SI

Zamenjava vročevodnih kotlov GVL1 in GVL2, zamenjava parnega kotla BKG 1 ter zamenjava gorilnikov na vročevodnem kotlu VKLM 5 v TOŠ

Obseg del
Pripravljalna dela, demontaža stare opreme v kotlovnici, gradbena rekonstrukcija starega dela kotlovnice, ureditev prostorov in dobava krmilno nadzorne opreme za delovanje vročevodnih kotlov in parnega kotla, zunanja ureditev, postavitev novih vročevodnih kotlov VK1 in VK2, postavitev novega parnega kotla PK1, priklop parnega kotla na ELKO (ekstra lahko kurilno olje), zamenjava gorilnikov na vročevodnem kotlu, nova komandna kabina – dodelava za obratovanje vročevodnega kotla VKLM 5, šolanje kadra, zaključna dela

Področje
Energetika
Kategorija
Termoelektrarne
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
JP Energetika Ljubljana

Omembe vredno