SI

Skladišče gotovih izdelkov

Obseg del
Idejni projekt

Področje
Logistični sistemi
Kategorija
Živilsko – predelovalna industrija
Leto izvedbe
2005
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Dana, Slovenija

Omembe vredno