SI

Izgradnja in rekonstrukcija kanalizacijske mreže in cevovoda neprečiščene vode

Obseg del

Kanalizacijska mreža: izvedba gradnje kanalizacije z enim črpališčem, vključno z gradbenimi deli, nabavo in namestitvijo mehanske in električne opreme, poskusni zagon, usposabljanje osebja in zagon. Oskrba z vodo: gradbena dela glavnega cevovoda, vključno s podpornimi objekti.

Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Komunalna infrastruktura
Leto izvedbe
2018
Lokacija
Srbija
Naročnik
Ministrstvo za finance, Republika Srbija

Omembe vredno

V občini Raška, v Republiki Srbiji, je podjetje RIKO v roku dveh let izvedlo gradnjo 10,83 km dolge kanalizacijske mreže z enim črpališčem in 2,66km dolgega cevovoda od črpališča Brvenica do stičišča z obstoječim cevovodom, neposredno pred ČN Beoci.