SI

Gradnja transformatorske postaje Brest - Zapadnaya 110/10/6 kV

Obseg del
Projektiranje, gradnja, dobava opreme, poskusni zagon.
Področje
Energetika
Kategorija
Transformacija in distribucija električne energije
Leto izvedbe
v izvajanju (do 2021)
Lokacija
Belorusija
Naročnik
Brestenergo

Omembe vredno