SI

Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice vključno z izvedbo izvennivojskega križanja Rimske Toplice-Jurklošter

Obseg del
Izvedba gradbenih del na spodnjem ustroju proge, delna izvedba zgornjega ustroja.
Področje
Prometna infrastruktura
Kategorija
Železniška infrastruktura
Leto izvedbe
2020
Lokacija
Slovenija
Naročnik
DRSI - Direkcija za infrastrukturo

Omembe vredno