SI

Protipoplavna ureditvi porečja Selške Sore

Obseg del
Izvedba zemeljskih, gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Področje
Energetika
Kategorija
Vodnogospodarske ureditve
Leto izvedbe
2023
Lokacija
Slovenija
Naročnik
DRSI - Direkcija za infrastrukturo

Omembe vredno