SI

Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj na različnih lokacijah

Obseg del
Projektiranje, dobava opreme, montaža in zagon

Lokacije: viadukt Peračica, viadukt Dobruša, klanec Karteljevo in razcep Gabrk, HC med Razdrtim in Vrtojbo in med Razdrtim in Kozino, viadukt Dobovo, Višnjegorski klanec, razcep Kozarje

Cestno-vremenska postaja
Cestno-vremenska postaja
Cestno-vremenska postaja
Cestno-vremenska postaja
Cestno-vremenska postaja
Področje
Prometna infrastruktura
Kategorija
Cestna infrastruktura
Leto izvedbe
2007 - 2009
Lokacija
Slovenija
Naročnik
DARS

Omembe vredno