Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija

Inženiring na področju energetike

Zanesljiva, trajna in učinkovita oskrba z energijo je osnovna smernica projektov, ki jih v podjetju Riko vodimo na področju energetike.

Sodelujemo s svetovno uveljavljenimi izvajalci gradbenih, montažnih in obnovitvenih del ter dobavitelji visoko-tehnološke opreme, kar našim projektom zagotavlja minimalne stroške vzdrževanja, zanesljivost delovanja in optimalen energetski izkoristek. 

Ključna področja našega projektnega vodenja segajo od idejne zasnove projekta do zagona naprav in obsegajo zlasti koordinacijo vseh lokalnih akterjev ter obveščanje javnosti, obdelavo vseh potrebnih podatkov o virih in energetskih potencialih, študije izvedljivosti, zagotovitev ustreznega financiranja, izdelavo celovitega koncepta energetske oskrbe, projektiranje naprav, izdelavo dokumentacije, pridobitev potrebnih dovoljenj, nadzor nad montažo naprav ter njihov zagon, šolanje naročnikovega kadra, oskrbo po zagonu in procesno optimizacijo.

Področja delovanja:

Inženiring varnostnih in signalnih sistemov v cestni infrastrukturi

Inženiring protipožarnih sistemov

Inženiring telekomunikacijskih sistemov

Inženiring varnostnih in signalnih sistemov v železniški infrastrukturi

Inženiring v komunalni energetiki

Inženiring v elektro energetiki

 

Kontakt:

Matjaž Goltes
vodja področja energetike
T:  + 386 (0) 1 58 16 338
F:  + 386 (0) 1 58 16 340
E:  matjaz.goltes@riko.si

Uroš Gaber
vodja projektov
T:  + 386 (0) 1 58 16 339
F:  + 386 (0) 1 58 16 340
E:  uros.gaber@riko.si
Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube