Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija

Dejavnosti

Mednarodne izkušnje pri načrtovanju in izvedbi projektov s področja tehnološke opreme, energetike, ekologije, logističnih sistemov ter gradbeništva v podjetju Riko povezujemo z najvišjimi strokovnimi standardi in natančno ter premišljeno obravnavo pričakovanje svojih naročnikov.

Svoje delovanje širimo tudi na nova tržišča in področja, na katerih se pojavljajo potrebe po celovitih rešitvah za uvedbo modernih, produktivnejših in okolju prijaznejših tehnologijah za proizvodnjo izdelkov ali procesno industrijo.

Nenehno spremljamo razvoj tehnologije v svetu in se strokovno izpopolnjujemo na vseh področjih.

Pri izvajanju projektov posebno pozornost namenjamo okoljski odgovornosti, upoštevamo in dosledno spoštujemo vse dane zakonske predpise ter regulative. 

Tehnološki inženiring

 • Inženiring metalurških procesov
 • Oprema za peskanje izdelkov
 • Inženiring procesov predelave plastičnih mas
 • Inženiring mehanske obdelave
 • Inženiring procesa preoblikovanja pločevine
 • Inženiring procesa toplotne obdelave
 • Inženiring varilnih procesov in dobave opreme
 • Inženiring procesa površinske zaščite izdelkov
 • Inženiring montažnega procesa
 • Inženiring merjenja ter kontrole procesa in izdelkov
Okoljevarstvo

 • Ravnanje z odpadki
 • Ravnanje z vodami
 • Obnovljivi viri energije

Gradbeništvo

 • Stanovanjski objekta in naselja
 • Poslovni objekti
 • Turistični objekti
Energetika

 • Inženiring varnostnih in signalnih sistemov v cestni infrastrukturi
 • Inženiring protipožarnih sistemov
 • Inženiring telekomunikacijskih sistemov
 • Inženiring varnostnih in signalnih sistemov v železniški infrastrukturi
 • Inženiring v komunalni energetiki Inženiring v elektro energetiki
Logistični sistemi

 • Sistemi v avtomobilski industriji
 • Sistemi v živilsko-predelovalni industriji
 • Sistemi v kovinsko-predelovalni industriji
 • Sistemi v trgovini in špediciji
 • Sistemi v farmaciji
Pomagamo opredeliti cilj vaše investicije.

Skupaj z naročnikom oblikujemo projektno rešitev, ki ustreza investicijskim željam in sposobnostim naročnika ter hkrati odraža tehnološko in izvedbeno dovršenost.

Vaš cilj optimiramo in zagotovimo financiranje.

V pripravljalni fazi projekta svetujemo pri optimizaciji ekonomike projekta ter predlagamo ustrezen model financiranja.

Zagotovimo zanesljivo, tehnološko optimalno in kakovostno izvedbo.

Najsodobnejše tehnološke rešitve so plod skupnega dela z našimi partnerji ter lastne fleksibilne proizvodnje zahtevnih strojev za širok spekter industrije.

Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube