Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija

Tehnološki inženiring

Več kot 20-letne izkušnje na področju inženiringa in dobav tehnološke opreme uglednim avtomobilskim, traktorskim, letalskim proizvajalcem so podjetje Riko izoblikovale v pomembnega strateškega partnerja v vseh fazah investicijskega projekta pri naročnikih.

S svojim znanjem in izkušnjami sodelujemo z naročnikom že v fazi opredelitve potreb po novih tehnologijah, izdelavi koncepta novih proizvodnih linij, sestavi ponudbe opreme, njenega testiranja, do same dobave in zagona tehnoloških linij. Vedno pogosteje nas naročniki izberejo za generalnega izvajalca v kompleksnih projektih posodobitev ali lansiranja novih proizvodnih linij.

Inženirske rešitve ustvarjamo na podlagi številnih izkušenj z opremo različnih evropskih proizvajalcev, ki so vključeni v skupino Riko, ter drugih priznanih in referenčnih svetovnih proizvajalcev.

Področja delovanja:

Inženiring metalurških procesov

Oprema za peskanje izdelkov

Inženiring procesov predelave plastičnih mas

Inženiring mehanske obdelave

Inženiring procesa preoblikovanja pločevine

Inženiring procesa toplotne obdelave

Inženiring varilnih procesov in dobave opreme

Inženiring procesa površinske zaščite izdelkov

Inženiring montažnega procesa

Inženiring merjenja ter kontrole procesa in izdelkov

Kontakt

Leopold Trdan
tehnični direktor podjetja Riko in vodja področja tehnološkega inženiringa
T: + 386 (0) 1 58 16 312
F: + 386 (0) 1 58 16 340
E: leopold.trdan©riko.si

Damijan Križman
vodja projektov
T: + 386 (0) 1 58 16 346
F: + 386 (0) 1 58 16 340
E: damijan.krizman@riko.si

Marjan Naglič
vodja projektov
T: + 386 (0) 1 58 16 334
F: + 386 (0) 1 58 16 342
E: marjan.naglic@riko.si

Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube