SI
Show menu

Logistični sistemi

Avtomatizirani logistični sistemi po meri

Avtomatizirani logistični sistemi so nenadomestljivi pri posodabljanju logističnih procesov v skoraj vsakem proizvodnem in trgovskem podjetju. Rikovi visoko usposobljeni strokovnjaki z mednarodnimi izkušnjami bodo logistične izzive reševali celovito in oblikovali učinkovite visoko avtomatizirane in skalabilne rešitve po meri.

Rikove storitve:

 • gradnja, rekonstrukcija, modernizacija in optimizacija obstoječih sistemov,
 • priprava tehnične dokumentacije,
 • izdelava informacijskih sistemov za nadzor in upravljanje,
 • izdelava simulacij pretoka materiala,
 • dobava,
 • montaža,
 • nadzor in usposabljanje,
 • implementacija rešitev,
 • svetovalni servis.

Področja delovanja:

Logistični sistemi v avtomobilski industriji

 • Montažne linije
 • Avtomatska medfazna skladišča
 • Avtomatska skladišča repromateriala in sestavnih delov
 • Interne avtomatske transportne povezave
 • Oprema delovnih mest z manipulacijskimi napravami
 • IT-sistemi


Logistični sistemi v živilskopredelovalni industriji

 • Pakiranje in paletizacija
 • Fermentacijske komore
 • Hladilni tuneli
 • Klasična in avtomatska skladišča repromateriala, surovin in gotovih izdelkov
 • Komisioniranje in priprava za transport
 • IT-sistemi


Logistični sistemi v kovinskopredelovalni industriji

 • Pakiranje in paletizacija
 • Oprema delovnih mest z manipulacijskimi napravami
 • Načrtovanje in organizacija notranjega transporta 
 • Interne avtomatske transportne povezave
 • Akumulacijske linije 
 • Klasična in avtomatska skladišča repromateriala, surovin in gotovih izdelkov
 • Komisioniranje in priprava za transport
 • IT-sistemi

Logistični sistemi v trgovini in špediciji 

 • Klasična in avtomatska skladišča 
 • Komisioniranje in priprava za transport
 • IT-sistemi


Logistični sistemi v farmaciji 

 • Klasična in avtomatska skladišča repromateriala, surovin in gotovih izdelkov
 • Komisioniranje in priprava za transport
 • IT-sistemi


Logistični sistemi v ostalih branžah

 • Skladiščenje gotovih izdelkov v tekstilni industriji

Izpostavljeno

RIKO gradi avtomatizirano skladišče kulis za Bavarsko državno opero

S svojimi znanji in izkušnjami s področja intralogistike se podjetje RIKO uveljavlja tudi na nemškem trgu, kjer za Bavarsko državno opero postavlja avtomatizirano visoko regalno skladišče za kulise.

Projekt izgradnje novega skladišča se navezuje na že obstoječe skladišče opere v mestu Poing v bližini Muenchna. Vključuje projektiranje, dobavo in izgradnjo jeklene regalne konstrukcije za 450 skladiščnih mest za posebne zabojnike za kulise, skupaj s streho in fasado, posebne dvižne platforme za dostavo in odpremo zabojnikov, avtomatsko regalno dvigalo, ki je posebej razvito za manipuliranje teh zabojnikov, transporterje, ter dobavo 186 zabojnikov.  Trenutno se zaključuje montaža in zagon tehnološke opreme, povezava z obstoječim skladiščnim sistemom, ter integracija in razširitev IT sistema za upravljanje skladišča. V prihodnjih štirih letih oziroma med garancijsko dobo bo RIKO celoten skladiščni sistem tudi vzdrževal.

Podjetje RIKO v izvedbo skladišča vključuje tudi rešitve tako slovenskih podjetij, kot so npr. kot Iskra Impuls, Monter Kocjan, Schwarzmann, kot tudi nemških, med katere se vpisujejo Bueter Hebetechnik in Altmann.

RIKOvi projekti na področju avtomatiziranih skladišč in intralogističnih sistemov so vedno izvedeni po meri naročnika, tako s stališča zagotavljanja zahtevanih kapacitet in materialnih pretokov, kot tudi izbire najustreznejše tehnološke rešitve. Na osnovi dolgoletnih bogatih izkušenj na področju tehnoloških rešitev in inženirskih znanj RIKO uspešno rešuje posebne izzive skladiščenja in intralogistike na področju farmacevtske industrije, avtomobilske in elektroindustrije, prehrambne industrije, e-trgovine, pa tudi kulturno-umetniških ustanov.

Pomembni projekti s področja logističnih sistemov:

Oglejte si vse reference s področja logističnih sistemov
Kontakt:
Mag. Tanja Rupnik
vodja področja logističnih sistemov
T: + 386 (0) 1 58 16 317
M: + 386 (0) 31 361 517
F: + 386 (0) 1 58 16 341