SI
Show menu

Logistični sistemi

V tesnem sodelovanju z našimi naročniki v podjetju Riko uveljavljamo in razvijamo učinkovit sistem skladiščenja, transporta ter distribucije, ki deluje v sinergijskem odnosu z ostalimi dejavnostmi v podjetju.

Uveljavili smo se na področju avtomobilske, živilskopredelovalne, farmacevtske in kovinskopredelovalne industrije.  

Rikove storitve:

 • gradnja, rekonstrukcija, modernizacija in optimizacija obstoječih sistemov,
 • priprava tehnične dokumentacije,
 • izdelava informacijskih sistemov za nadzor in upravljanje,
 • izdelava simulacij pretoka materiala,
 • dobava,
 • montaža,
 • nadzor in usposabljanje,
 • implementacija rešitev,
 • svetovalni servis.

Področja delovanja:

Logistični sistemi v avtomobilski industriji

 • Montažne linije
 • Avtomatska medfazna skladišča
 • Avtomatska skladišča repromateriala in sestavnih delov
 • Interne avtomatske transportne povezave
 • Oprema delovnih mest z manipulacijskimi napravami
 • IT-sistemi


Logistični sistemi v živilskopredelovalni industriji

 • Pakiranje in paletizacija
 • Fermentacijske komore
 • Hladilni tuneli
 • Klasična in avtomatska skladišča repromateriala, surovin in gotovih izdelkov
 • Komisioniranje in priprava za transport
 • IT-sistemi


Logistični sistemi v kovinskopredelovalni industriji

 • Pakiranje in paletizacija
 • Oprema delovnih mest z manipulacijskimi napravami
 • Načrtovanje in organizacija notranjega transporta 
 • Interne avtomatske transportne povezave
 • Akumulacijske linije 
 • Klasična in avtomatska skladišča repromateriala, surovin in gotovih izdelkov
 • Komisioniranje in priprava za transport
 • IT-sistemi

Logistični sistemi v trgovini in špediciji 

 • Klasična in avtomatska skladišča 
 • Komisioniranje in priprava za transport
 • IT-sistemi


Logistični sistemi v farmaciji 

 • Klasična in avtomatska skladišča repromateriala, surovin in gotovih izdelkov
 • Komisioniranje in priprava za transport
 • IT-sistemi


Logistični sistemi v ostalih branžah

 • Skladiščenje gotovih izdelkov v tekstilni industriji

Pomembni projekti s področja logističnih sistemov:

Oglejte si vse reference s področja logističnih sistemov
Kontakt:
Mag. Tanja Rupnik
vodja področja logističnih sistemov
T: + 386 (0) 1 58 16 317
M: + 386 (0) 31 361 517
F: + 386 (0) 1 58 16 341