SI
Show menu

Novice

Temeljni kamen za čistilno napravo Volkovo

18. 12. 2010
Temeljni kamen za čistilno napravo, ki jo bomo v Riku gradili skupaj s podjetjem Hidroinženiring, je postavil predsednik vlade Republike Makedonije gospod Nikola Gruevski ob navzočnosti župana občine Gjorče Petrov Sokola Mitrevskega, ministra za okolje in prostor Nedžata Jakupija in direktorja podjetja Riko Janeza Škrabca.
Podjetje Riko je bilo skupaj s svojim partnerjem Hidroinženiring, d. o. o., iz Ljubljane izbrano na razpisu za izgradnjo čistilne naprave na ključ v občini Gjorče Petrov v Skopju. Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor Republike Makedonije, del sredstev pa prispeva tudi slovenski Center za mednarodno sodelovanje in razvoj. Čistilna naprava, ki smo jo začeli graditi v začetku meseca decembra, bo končana 2012. Predstavljala bo eno najsodobnejših čistilnih naprav za komunalne odplake v Republiki Makedoniji.

Čistilna naprava Volkovo, ki jo bo odlikovala kakovostna in učinkovita tehnologija, bo preprečevala nevarnost izlivanja odpadnih vod iz posameznih septičnih jam oziroma greznic v podtalnico ali v vodotoke ter učinkovito in nadzorovano čistila odpadne vode iz naselij Kisela Jabuka, Stopanski Dvor in Volkovo. 

Čiščenje komunalnih odplak pred izpuščanjem v vodotoke je zelo učinkovit ter velik prispevek k čistemu in prijaznemu okolju. V Riku se bomo potrudili, da bomo z vsem svojim znanjem in izkušnjami ter kakovostno in učinkovito izvedbo Čistilne naprave Volkovo oskrbeli prebivalce občine Gjorče Petrov s čisto vodo.