SI
Show menu

Novice

Podpisani pismi o nameri za nove posle

12. 10. 2011
Kot dobavitelji tehnološke opreme se pospešeno uveljavljamo tudi v Ukrajini. Direktor podjetja Riko Janez Škrabec je v okviru obiska predsednika RS dr. Danila Türka skupaj z gospodarsko delegacijo podpisal v Harkovu dve pismi o nameri za izvedbo dveh pomembnih poslov v Ukrajini. 
Direktor podjetja Riko Janez Škrabec je ob prisotnosti predsednika RS Danila Türka in guvernerja Harkovske regionalne državne administracije Mihaila Dobkina danes podpisal z županom mesta Harkov gospodom Gennadijem Kernesom pismo o nameri za reinženiring sistema ravnanja z odpadki v mestu Harkov, z generalnih direktorjem družbe Turboatom gospodom Viktorjem Subotinom pa protokol o nadaljnjem poslovnem sodelovanju.
Mestu Harkov bomo z reinženiringom sistema ravnanja z odpadki izboljšali sistem gospodarjenja z odpadki, izgradili sodobno sortirnico za ločevanje sekundarnih surovin iz komunalnih odpadkov, izgradili novo sodobno odlagališče odpadkov po evropskih standardih, sodoben sistem zbiranja izcednih odpadnih voda ter sistem zbiranja površinskih meteornih voda, uredili sistem odplinjevanja in sistem zbiranja deponijskega plina. V sklopu projekta bomo v Riku zgradili in dobavili opremo za 6 MW elektrarno na deponijski plin. Projekt posodobitve in nadgradnje sistema za ravnanje z odpadki v drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov bomo v Riku prevzeli kot generalni izvajalec. Pogodba bo predvidoma podpisana enkrat do konca leta 2011, zaključen projekt pa bi predali investitorju v letu 2013. Vrednost projekta je ocenjena na približno 25 milijonov EUR.

Po podpisu dveh pogodb letos (za dobavo tehnološke opreme, več tu) z družbo Turboatom iz Harkova bomo v skladu z omenjenim protokolom nadaljevali s strateškim sodelovanjem tudi v prihodnosti. Podjetje se je v svetovnem merilu uveljavilo kot vodilni proizvajalec parnih turbin in druge opreme, ki se vgrajuje v hidroelektrarne, termoelektrarne in atomske centrale po vsem svetu. V skladu s podpisanim protokolom bomo sodelovali pri modernizaciji livarne v Turboatomu ter v sodelovanju s slovenskimi partnerji pri modernizaciji procesov termične obdelave odlitkov in odkovkov, ki vključuje modernizacijo obstoječe opreme in dobavo nove tehnološke opreme. Obseg predvidenih projektov, ki bodo realizirani v letu 2012─2013, se ocenjuje na vrednost 10 milijonov EUR.

Veseli nas, da se s svojimi referencami, kakovostnimi produkti in servisom, ki ga nudimo v Ukrajini, uveljavljamo kot strateški dobavitelji prvovrstne tehnološke opreme ukrajinski industriji. V letošnjem letu smo že podpisali 4 pogodbe za dobavo tehnološke opreme, in sicer s podjetjem Hydrosila, ki proizvaja hidravlične enote za trg nekdanje Sovjetske zveze, s podjetjem Turboatom, s podjetjem Vaz, ki se je uveljavilo s projektiranjem in izdelovanjem hidravličnih komponent, ter z družbo Ukrlomprom, vodilnim ukrajinskim podjetjem za zbiranje in predelavo sekundarnih materialov, ki bodo strateško sodelovanje krepili z novimi dobavami tudi v prihodnje. Prepričani smo, da bo podpora predsednika RS dr. Danila Türka pripomogla k uveljavljanju slovenskega gospodarstva na perspektivnem ukrajinskem trgu.

Vitalnega dialoga z Ukrajino pa si v Riku ne želimo ohranjati le na gospodarskem področju, temveč tudi na kulturnem. Ob priložnosti predsednikovega obiska Ukrajine je Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, poklonil Harkovski nacionalni univerzi Karazina izvod faksimiliranega natisa Valvasorjeve likovne zbirke Iconotheca Valvasoriana. Valvasorjeva likovna zbirka je enkraten kulturnozgodovinski spomenik; vsebuje 7752 grafičnih listov in risb Dürerja, Cranacha, Schongauerja, Altdorferja, Callota, van Leydna, Niepoorta in mnogih drugih nemških, nizozemskih, francoskih, flamskih, italijanskih in domačih mojstrov 16. in 17. stoletja. Faksimile dragocene zbirke je v sto oštevilčenih izvodih izdala Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.