SI
Show menu

Novice

Izgradnja Centralne čistilne naprave Cerknica

8. 12. 2011

Marko Rupar,  župan Občine Cerknica, in Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, sta danes v Cerknici podpisala pogodbo za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice, centralna čistilna naprava v Občini Cerknica«.

Na javnem razpisu Občine Cerknica za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice, podprojekt: Centralna čistilna naprava v občini Cerknica« je bilo podjetje Riko izbrano za izvajalca projekta, skupaj s svojima partnerjema – podjetjem Hidroinženiring, d.o.o., in Kraški zidar, d.d. Nadzor nad izvedbo del bo opravljalo podjetje DRI upravljanje investicij d.o.o.

Projekt se delno financira iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007─2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«. Projekt vključuje izgradnjo centralne čistilne naprave Cerknica – Dolenja vas za kapaciteto 12.000 PE. Riko bo kot generalni izvajalec zagotovil projektiranje na podlagi razpisne dokumentacije, izvedbo pripravljalnih del, zemeljskih, gradbenih, strojnih, elektro del ter opreme, dobavo tehnološke opreme, zagon, poskusno obratovanje ter izvedbo vseh zaključnih del. Vrednost projekta je 3.997.307,00 EUR brez ddv oz. 4.796.768,40 EUR  z ddv.

Centralno čistilno napravo bomo v Riku predali v obratovanje poleti 2014. V času izvedbe projekta bo obstoječa čistilna naprava obratovala.

Izgradnja centralne čistilne naprave bo zmanjšala pritiske na naravno okolje, izboljšala kakovost površinskih in podzemnih voda zaradi izgradnje celovitega kanalizacijskega sistema, zmanjšala emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, izboljšala zdravje in življenjske pogoje prebivalstva, izboljšala gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega industrijskega in drugega gospodarskega razvoja regije, vključno z razvojem bivalnega okolja.