SI
Show menu

Novice

Riko bo gradil ribniški vrtec

13. 5. 2012
Župan občine Ribnica Jože Levstek in direktor podjetja Riko Janez Škrabec sta podpisala pogodbo za izgradnjo prve faze novega vrtca Ribnica.
Podjetje Riko je bilo na podlago javnega naročila v mesecu aprilu 2012 izbrano za generalnega izvajalca prve faze izgradnje ribniškega vrtca. Zaradi dotrajanosti prostorske pomanjkljivosti obstoječega vrtca je Občina Ribnica že v letu 2009/2010 v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvedla javni natečaj za pridobitev najustreznejše arhitekturno urbanistične rešitve za novogradnjo vrtca v Ribnici. Komisijo je prepričala rešitev arhitektov Bojana Mrežarja, Renata Rajnarja in Petra Rijavca iz arhitekturnega biroja Arhi-tura. Rešitev je zasnovana tako, da omogoča gradnjo celotnega vrtca v dveh fazah. Po končani prvi fazi, ki jo predstavlja izgradnja upravno - gospodarskega objekta in 10 oddelkov s pripadajočimi površinami, bo del obstoječega vrtca, do izgradnje II. faze, še vedno v uporabi. V drugi fazi je predvidena izgradnja 10 oddelkov, kar bo skupno predstavljalo 20 oddelkov.
Rok izgradnje prve faze vrtca v velikosti 1900m2, ki bo sprejel 180 otrok, je september 2013, izgradnja druge faze je predvidena v letih 2013-2014. »Investicija je prvotno nujna zaradi pomanjkanja prostora in neizpolnjevanja prostorskih normativov ter popolne dotrajanosti obstoječega objekta, vendar pa je eden izmed ciljev za izpeljavo projekta tudi zagotoviti otrokom boljše pogoje za preživljanje časa v vrtcu ter s tem zagotovitev boljših pogojev za razvoj otroka, » poudarjajo na občini Ribnica.