SI
Show menu

Novice

Kanalizacijski sistem in čistilna naprava v Litiji in Šmartnu

7. 5. 2012
Franci Rokavec, župan Občine Litija, in Milan Izlakar, župan Občine Šmartno pri Litiji, ter Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, so danes na gradu Bogenšperk podpisali sklop pogodb za projekt »Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v Občinah Litija in Šmartno pri Litiji«.
Na javnem razpisu Občine Litija za projekt »Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v Občinah Litija in Šmartno pri Litiji«, v sklopu Skupine projektov odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Save II. faza, je bilo podjetje Riko, d.o.o. izbrano za izvajalca projekta. Podizvajalec za izvedbo vseh gradbenih del bo podjetje Trgograd, d.o.o., iz Litije. Nadzor nad izvedbo del bo opravljalo podjetje Projekt d.d. iz Nove Gorice.

Projekt vključuje projektiranje in izgradnjo kanalizacijskega sistema za občino Litija, projektiranje in izgradnjo kanalizacijskega sistema za občino Šmarno pri Litiji ter projektiranje in izgradnjo centralne čistilne naprave za kapaciteto 11.000 PE. Riko bo kot izvajalec zagotovil projektiranje na podlagi razpisne dokumentacije, izvedbo pripravljalnih del, zemeljskih, gradbenih, strojnih, elektro del ter opreme, dobavo tehnološke opreme, zagon, poskusno obratovanje ter izvedbo vseh zaključnih del. Vrednost projekta je 13.599.800,00 EUR brez ddv oz. 16.319.760,00 EUR z ddv.

Oba kanalizacijska sistema bosta zgrajena do konca leta 2013, centralno čistilno napravo pa bomo v Riku predali v obratovanje v začetku leta 2014.

Izgradnja centralne čistilne naprave bo zmanjšala pritiske na naravno okolje, izboljšala kakovost površinskih in podzemnih voda zaradi izgradnje obeh kanalizacijskih sistemov, zmanjšala emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, izboljšala zdravje in življenjske pogoje prebivalstva, izboljšala gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega industrijskega in drugega gospodarskega razvoja obeh občin, vključno z razvojem bivalnega okolja. 

Projekt se delno financira iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru »Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«.

Ob tej priložnosti je Rikov direktor Janez Škrabec podpisal pogodbo z litijskim podjetjem Trgograd, d.o.o., ki bo v projektu nastopilo kot podizvajalec oz. prevzelo gradbeno obrtniška dela za obe kanalizaciji in čistilno napravo, ter s Klemenom Ramovšem, direktorjem Festivala Seviqc Brežice, za pokroviteljstvo gostovanja ruskega Ansambla narodne in duhovne glasbe Svetilen, ki bo v litijski cerkvi Sv. Nikolaja nastopil 21. julija 2012.