SI
Show menu

Novice

Riku sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod na Koroškem

16. 12. 2012
Župan občine Radlje ob Dravi gospod Alen Bukovnik, županja Občine Dravograd Marijana Cigala in  direktor podjetja Riko Janez Škrabec so podpisali pogodbo še za zadnja dva sklopa v skupini projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava«, v okviru katerega bodo celostno uredili odvajanje in čiščenje komunalnih voda in varovanje vodnih virov v porečju Zgornje Drave.

Podjetje Riko je bilo skupaj s svojim partnerjem Pomgradom izbrano na javnem razpisu za izvajalca vseh sklopov projekta.

Zadolženo je za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v občini Muta-Vuzenica ter v občini Selnica ob Dravi, za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v občini Radlje ob Dravi in izgradnjo kanalizacije v občini Dravograd. Vrednost celotnega sistema je 27.314.696, 17 eur (brez ddv).

Sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Drave bodo v Riku predali v redno obratovanje v sredini oz drugi polovici leta 2015.

Projekt se delno financira iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007─2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«.