SI
Show menu

Novice

Riku projekt odvajanja in čiščenja voda v Cerknici in Rakeku

16. 7. 2013
Podjetje Riko podpisalo z Občino Cerknica pogodbo za izvedbo projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Ljubljanice – 2. sklop.
Namen projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop (Občina Cerknica), ki ga bo izvajalo podjetje Riko, je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. V okviru projekta bodo zgrajeni vodi kanalizacijskega sistema ter čistilna naprava. Projekt se bo izvajal na območju naselja Rakek v občini Cerknica, kjer še nimajo zgrajenega sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih voda.

V okviru skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop (Občina Cerknica), bo izvedena investicija odvajanja in čiščenja odpadne vode v naselju Rakek. Namen investicije je izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.

V naselju Rakek se bo v okviru projekta zgradilo 14.583 metrov kanalizacije, 8 črpališč in čistilna naprava Rakek, kapacitete 4.000 PE. Občina Cerknica bo z izvedbo projekta do konca leta 2015 na kanalizacijo priključila dodatnih  1.628 prebivalcev in 594 PE iz gospodarstva ter na čistilno napravo dodatnih 1.628 prebivalcev in 594 PE iz gospodarstva. Do konec leta 2015 bo v v naselju Rakek zagotovljena 96,45 odstotna priključenost na kanalizacijski sistem s čiščenjem na čistilni napravi.

Kot je na novinarski konferenci ob podpisu pogodbe z izvajalcem del, podjetjem Riko  d.o.o. v skupnem nastopu z Godina d.o.o. in Pirc gradnje d.o.o. ter nadzornikom del, podjetjem Proplus d.o.o. poudaril župan Občine Cerknica Marko Rupar, bo imela izvedba investicije projekta neposreden vpliv in učinke na kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz turizma, vrednost nepremičnin, kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Pričakovati je, da bo vse to več kot ugodno vplivalo na razvoj podeželja v tem delu Slovenije.

Vrednost celotnega projekta Porečje Ljubljanice znaša 10.836.171 evrov in ga delno financira Republika Slovenija (1.102.571,08 evrov), delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« (6.247.902,76 evrov), delno pa ga bo financirala Občina Cerknica (3.485.697,16 evrov). Projekt bo zaključen do konca leta 2015.