SI
Show menu

Novice

Riku okoljevarstveni projekti v Grosuplju in Ivančni Gorici

5. 7. 2013
Dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje, in Dušan Strnad župan Občine Ivančna Gorica, ter Janez Škrabec, direktor podjetja RIKO d.o.o., so danes v Grosupljem, podpisali pogodbo za projekt »Izgradnja kanalizacije in nadgradnja centralne čistilne naprave v občini Grosuplje« in pogodbo za projekt »Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Ivančna Gorica«
Na javnem razpisu Občine Grosuplje za projekt »Izgradnja kanalizacije in nadgradnja centralne čistilne naprave v občini Grosuplje« in projekt »Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Ivančna Gorica«, v sklopu skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 3. sklop«, je bilo podjetje RIKO d.o.o. izbrano za izvajalca projekta. Podizvajalec za izvedbo vseh gradbenih del bo podjetje Komunalne Gradnje, d.o.o., Grosuplje. Nadzor nad izvedbo del bo opravljalo podjetje Projekt, d.d., iz Nove Gorice.

Projekt »Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Ivančna Gorica« vključuje izgradnjo 14.644 m kanalizacije, 7 črpališč, 3 zadrževalnih bazenov ter nadgradnjo centralne čistilne naprave Grosuplje iz zdajšnje kapacitete 10.000 PE na 20.000 PE. Prav tako se v okviru projekta načrtuje izgradnja povezovalnih kanalov na Centralno čistilno napravo Grosuplje iz aglomeracij Gatina, Spodnje Blato in Ponova vas.

Projekt »Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Ivančna Gorica«, obsega izgradnjo 5.895 m kanalizacije, 3 črpališč ter rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Ivančna Gorica iz 15.000 PE na 6.000 PE.

RIKO bo kot izvajalec zagotovil izvedbo pripravljalnih del, zemeljskih, gradbenih, strojnih, elektro del ter opreme, dobavo tehnološke opreme, zagon, poskusno obratovanje ter izvedbo vseh zaključnih del. Vrednost obeh sklopov projekta je 20.333.965 EUR brez DDV.

Oba kanalizacijska sistema bosta zgrajena spomladi leta 2014, obe centralni čistilni napravi pa bomo v Riku predali v obratovanje spomladi leta 2015.

Nadgradnja oziroma rekonstrukcija obeh centralnih čistilnih naprav bo zmanjšala pritiske na naravno okolje, izboljšala kakovost površinskih in podzemnih voda. Zaradi izgradnje obeh kanalizacijskih sistemov se bo zmanjšala emisija v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, izboljšalo zdravje in življenjski pogoji prebivalstva, izboljšala se bo gospodarska infrastruktura za pospešitev nadaljnjega industrijskega in drugega gospodarskega razvoja obeh občin, vključno z razvojem bivalnega okolja. 

Projekt se delno financira iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru »Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«.