SI
Show menu

Novice

Močna slovenska komponenta za kompleks Kempinski

2. 9. 2013
Na odprtju današnjega Strateškega Foruma Bled 2013 je direktor podjetja Riko Janez Škrabec z Brankom Selakom, direktorjem podjetja Marmor Hotavlje, Aleksandrom Polovičem, predsednikom uprave podjetja Stilles, in Kristijanom Petkom, direktorjem Klima Petek, podpisal pogodbe za sodelovanje omenjenih  podjetij pri izgradnji prestižnega kompleksa Kempinski v Minski. Podpisu pogodbe med Rikom kot generalnim izvajalcem projekta Kempinski in Marmor Hotavljami, Stillesom ter Klimo Petek sta prisostvovala tudi minister za zunanje zadeve RS gospod Karl Erjavec ter nj. eksc. gospod Aliaksandr Khainouski, veleposlanik R Belorusije za Slovenijo.
Podjetje Riko si kot generalni nosilec tega projekta prizadeva v njegovo izvajanje vključiti čim močnejšo slovensko komponento. Na podlagi konkurenčne ponudbe, visoko kakovostno izdelane vzorčne sobe ter tehničnih rešitev, kar so potrdili tudi operater Kempinski, odgovorni interier design studio HBA ter investitor, so bili med ostro evropsko konkurenco izbrana slovenska podjetja Marmor Hotavlje, Stilles in Klima Petek. Odgovorne so prepričali s konkurenčno ponudbo,  kvalitetno izdelavo konkretnih rešitev za sobe ter tehničnih rešitev.

Podjetje Marmor Hotavlje, ki ga je podjetje Riko že vključilo v izvedbo kamnite fasade hotela, bo po tej pogodbi odgovorno še za izvedbo keramičarskih in kamnoseških del v standardnih sobah hotela, Stilles pa bo v celoti izvedel notranjo pohištveno opremo prve (izmed dveh) linije tipskih sob. Podjetje Klima Petek bo izvajalo instalacijska na segmentu odvoda dima in toplote ter na področju ventilacije hotela. Skupaj s IMP Hidria Klima se bodo v Klimi Petek v prihodnje potegovali še pridobitev del na področju protipožarne zaščite in klimatizacije hotela.  

Za vključitev slovenske komponente, ki jo v Riku prepoznavajo kot osnovno vodilo pri izvajanju kompleksnih projektov v tujini, so v Riku uspešno integrirali vse sodelujoče - od projektantov, oblikovalcev interiera, izvajalcev in vse to uskladili z zahtevami in pričakovanji investitorja. Le-ta je redno preverjal njihove produkte in proizvodne kapacitete.  

Podjetje Riko v izgradnji kompleksa Kempinski (v celotni velikosti 70.000 m2) nastopa kot glavni izvajalec prestižnega projekta, ki predstavlja trenutno največji gradbeni projekt slovenskega podjetja. Z lokalnim izvajalci so končali izvedbo armirano betonske konstrukcije vseh objektov in energetskih priključkov, pričeli so z zasteklitve objekta, z izvedbo prezračevane fasade iz naravnega kamna, ki jo že izvaja Marmor Hotavlje. Predaja hotela naročniku je predvidena spomladi leta 2014.

Direktor podjetja Riko Janez Škrabec poudarja, da je »poslanstvo podjetja Riko, ki se s kompleksnimi projekti uveljavlja na trgih bivše Sovjetske zveze in bivše Jugoslavije, dejavno vključevanje močne slovenske komponente v velike in referenčne projekte. Prepričan sem, da bo, tako kot hotel Peter I v centru Moskve ali HE Sveta Petka v Makedoniji, tudi kompleks Kempinski nosil podpis odličnosti slovenskih proizvajalcev. Veseli me, da sta tudi druga velika Rikova projekta - izgradnja tekstilne tovarne Ivanovo ter izgradnja tovarne za dizelske motorje v Zvezda v Ruski Federaciji – lepo napredujeta, kar pomeni nove priložnosti za vključevanje slovenske tehnološke opreme in produktov.

Podjetje Riko je z družbo Zvezda iz St. Petersburga ob zasedanju 9. medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje podpisalo pogodbo za  projektiranje in izgradnjo tovarne novih dizelskih motorjev do maksimalne moči 1800 kW. Priprava financiranja tega projekta je v zaključni fazi, v Riku pa že pripravljajo tehnološke rešitve za tehnologijo ter projektiranje tovarne. Ta teden, natančneje 5. septembra, pa se v Ivanovski oblasti v Ruski federaciji polaga temeljni kamen za izgradnjo tekstilne tovarne za proizvodnjo specialnih tkanin,  ki jo bo podjetja Riko predvidoma začelo graditi konec. Priprava financiranja je že v postopku, prav tako vsa projektna dokumentacija. To pogodbo je podjetje Riko z investitorjem podpisalo meseca maja na Veleposlaništvu RS v Ruski federaciji, minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in ruski minister za zveze in množične komunikacije Nikolaj Nikiforov pa sta konec meseca julija na gradu Strmol ta projekt uvrstila med prioritetne projekte za povečanje bilateralnega gospodarskega sodelovanja med državama.  

Janez Škrabec dodaja, da je pri pridobivanju kompleksnih projektov na s konkurenco preobremenjenih mednarodnih tržiščih izjemnega pomena podpora gospodarske diplomacije. »Pohvalil bi konkretna prizadevanja gospoda ministra Erjavca, ki se kot pristojni minister dejavno zaveda tega ključnega poslanstva, ter vseh veleposlanikov, ki pozorni bdijo nad priložnostmi uveljavljanja slovenskih podjetij na mednarodnih tržiščih.«