SI
Show menu

Novice

Odprli nov vrtec v Ribnici

22. 10. 2013
Občina Ribnica bogatejša za nov vrtec. Danes odprli njegov prvi del, in sicer dva kraka vrtca za starostno skupino 3-6 let v izmeri 1.800 m2 ter tri-etažni upravni objekt v izmeri 1000m2. V Riku smo vrtec, ki ga bodo konec meseca oktobra že naselili malčki, izgradili v 15 mesecih  v sodelovanju z lokalnimi partnerji po arhitekturni rešitvi biroja Arhi-tura. Investitor izgradnje vrtca je Občina Ribnica.
Zaradi prostorske pomanjkljivosti obstoječega vrtca in s tem neizpolnjevanja prostorskih normativov, dotrajanosti montažnih objektov ter  se je občina Ribnica odločila izboljšati pogoje varstva otrok z izgradnjo novega vrtca. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije je v letu 2009-2010 izvedla javni natečaj za pridobitev najustreznejše arhitekturno-urbanistične rešitve za novogradnjo vrtca v Ribnici. Komisijo je prepričala rešitev arhitektov Bojana Mrežarja, Renata Rajnarja in Petra Rijavca iz arhitekturnega biroja Arhi-tura.

Celoten objekt vrtca je zasnovan tako, da omogoča gradnjo v dveh fazah, pri čemer je gradnja Vrtca Ribnica I. faza zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke, kar skupno predstavljala 2.597,17 m² notranjih uporabnih površin. Poleg igralnic in spremljajočih prostorov za 10 oddelkov je tudi kuhinja in vsa ostala infrastruktura vezana na število otrok in temu potrebnega osebja. V sklopu I. faze je bila izvedena tudi zunanja ureditev, ki jo predstavlja igrišče (krajinska ureditev, oprema), dostopi, dovozi, parkirišča in druge manipulacijske površine. V II. fazi, katere zaključek je predviden v septembru 2014, je predvidena izgradnja še 10 oddelkov, s čimer se bo tudi funkcionalno zaključila izgradnja načrtovanega celotnega objekta.

Za generalnega izvajalca obeh faz je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Riko, d.o.o.  

V podjetju Riko smo kot generalni izvajalci upoštevali vse postulate kakovostne gradnje in objekt (I. faza) predali naročniku v dogovorjenem roku. V izvedbo smo vključili lokalne partnerje, kot so Grafit, Kovinar Kočevje, Šilc Trade, Tanko, Inles, Krempa, Lesing, Gorenje GTI, SPM Jaka in druge, ter skupaj z njimi zagotovili naročniku in uporabnikom kakovosten, nizkoenergijski objekt. Novi vrtec bo po izgradnji druge faze eden največjih nizkoenergijskih vrtcev v Sloveniji.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj regij«, prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«.