SI
Show menu

Novice

Podpisali pogodbo s HESS

13. 3. 2014
Danes sta v brežiškem gradu direktor družbe HESS, d.o.o., g. Bogdan Barbič in direktor družbe Riko, d.o.o.,  g. Janez Škrabec podpisala pogodbo za dobavo hidromehanske opreme za HE Brežice, naslednje v verigi na spodnji Savi. Po podpisu pogodbe je direktor Rika podpisal še pogodbe s svojimi podizvajalci na projektu.
Hidromehanska oprema elektrarne je visoko zahtevna tehnološka oprema namenjena varnosti obratovanja hidroelektrarne in pregradnega objekta ter zagotavljanju potrebnih tehnoloških pogojev za proizvodnjo energije ob spremenljivih pretokih reke Save. Celotno opremo po tej pogodbi delimo v dva glavna sklopa, to je oprema prelivnih in turbinskih polj. Opremo prelivnih polj sestavlja predvsem pet elektro-hidravlično krmiljenih radialnih zapornic, teža vsake približno 100 ton, nameščenih v prelivna polja pregradnega objekta elektrarne ter predstavljajo najpomembnejše elemente, ki ob normalnih pretokih reke Save zagotavljajo konstanten nivo vode v bazenu in s tem proizvodnjo električne energije, ob povečanih pretokih vse tja do 1000 letnih vod pa morajo s svojim obratovanjem zagotoviti potrebno varnost celotnega objekta kakor tudi protipoplavno varnost nižje vodno ležečih predelov.

V ta sklop spada tudi oprema, ki je potrebna za redno vzdrževanje radialnih zapornic in pregradnega objekta. Hidromehanska oprema turbinskih polj je namenjena predvsem zanesljivemu obratovanju vgrajene tehnološke opreme za proizvodnjo električne energije in njenemu vzdrževanju. Sestavlja jo več pod-sklopov kot so plavajoča zavesa, vtočne rešetke, zapornice in dvižne naprave.

Razpisno dokumentacijo in postopek oddaje naročila po zakonu o javnih naročilih je za družbo HESS, d.o.o. pripravilo in vodilo podjetje HSE Invest d.o.o.  Pogodba za dobavo in montažo hidromehanske opreme HE Brežice vključuje projektiranje in izdelavo tehnične dokumentacije, izdelavo, dobavo in montažo hidromehanske opreme elektrarne s pripadajočo opremo in izvedbo zagonskih preskusov. Po besedah direktorja družbe HESS, d.o.o. Bogdana Barbiča, je dobro, da v Sloveniji še vedno ostaja znanje za izdelavo najzahtevnejših delov hidroelektrarn.

V mednarodni konkurenci je bilo za dobavitelja hidromehanske opreme na javnem  razpisu izbrano podjetje Riko, d.o.o. Rikova ponudba se ob konkurenčni ceni odlikuje z naprednimi tehnološkimi rešitvami z najmanjšim vplivom na okolje ter vključuje kompletno slovensko znanje v dobavi, izdelavi in montaži. V ponudbo je integriralo ugledne slovenske dobavitelje opreme, kot so Montavar Projekt, Metalna Senovo, La & Co, Telem ter Iskra impuls. Direktor Janez Škrabec je ob podpisu poudaril, da se je podjetje Riko uveljavilo kot integrator slovenskega znanja in to si želi v prihodnje uresničevati tudi na področju izgradnje energetskih objektov na tujih tržiščih.  

Vrednost pogodbenih del znaša 8.606.159,46 € brez ddv, kar predstavlja približno 8% vrednosti celotnega energetskega dela HE Brežice. Rok dobave opreme je april 2016.