SI
Show menu

Novice

Odprt RCERO Zasavje

28. 10. 2015
Slovesno odprli Regijski center za ravnanje z odpadki, izgradnjo vodilo podjetje Riko, d.o.o.

Podjetje Riko je v projektu izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki nastopilo kot glavni izvajalec. Poskrbelo je za projektiranje, dobavo opreme, izgradnjo odlagališča  na lokaciji Unično (kapacitete preko 200.000 m3) s čistilno napravo za izcedne vode, kompostarno s kapaciteto 9.000 ton/leto, na lokaciji Unično, sortirnico s kapaciteto 25.000 ton/leto na lokaciji Unično, transformatorske postaje na lokaciji Unično, dovozne ceste od Mirnega do vhoda na odlagališče na lokaciji Unično, postrojenja za predelavo inertnih gradbenih odpadkov kapacitete 30.000 ton/leto na lokaciji Neža (občina Trbovlje)  ter za ureditev manipulativnih površin na lokaciji Unično.

Podjetje Riko je projekt izvedel s partnerjema VGP Drava, d.d, ter AGM Nemec, v izvedbo pa je vključilo tudi mnoge druge podizvajalce, kot so ECONO d.o.o., RIKO EKOS d.o.o., Hidmetal – eco d.o.o., Elektrosignal, d.o.o., Prosys d.o.o., Klarwin d.o.o. & Process engineeiring S.R.L., L.F. Air-Condition d.o.o..