SI
Show menu

Novice

Odprli čistilno napravo v Idriji

Idrija, 5. 10. 2015
Čistilna naprava v občini Idrija slovesno odprta. Kot glavni izvajalec se pod njo podpisuje podjetje Riko, ki je poskrbelo za rušenje in rekonstrukcijo nekaterih obstoječih objektov, gradnjo novih objektov, vgradnjo nove tehnološke opreme in povečanje zmogljivosti iz 4500 PE (populacijskih enot) na 9000 PE.

RIKO je vodil gradbišče ter koordiniral aktivnosti vseh izvajalcev, vgradil novo tehnološko opremo (strojni in elektro del), vzpostavil nov CNS, vodil poskusno obratovanje in obratovanje naprave v začasnem režimu v času gradnje. Partner v projektu KOLEKTOR KOLING je izvedel gradbeno-obrtniška dela ter splošne strojne in elektro instalacije. V projekt so bila integrirana znanja in rešitve podizvajalcev CID, d.o.o., Zidgrad, d.o.o., Kolektor Sisteh, d.o.o., Proma, d.o.o.  

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.