SI
Show menu

Novice

Odprli novo vodovodno omrežje v Beli krajini

Metlika, 30. 11. 2015
V Metliki smo namenu predali projekt Belokranjski vodovod II. faza, ki velja za najpomembnejši skupni infrastrukturni projekt belokranjskih občin. Projekt, ki smo ga vodili v Riku, dolgoročno rešuje problem vodooskrbe v Beli krajini.
Skupaj s partnerji - podjetjem Teleg M, Proadria in CGP - smo izgradili 147 km vodovoda in 7.5 km kanalizacije ter postavili 17 vodohranov.  S projektom smo med drugim povezali ločena vodna sistema in ga priključili na skupni vodni vir. Zagotovili smo dodatne vodne vire in priključitev na večje vodne sisteme, zgradili manjkajoče dele vodovodov, zmanjšali vodne izgube, zagotovili neoporečne vodne vire in varovanje obstoječih, zgradili nov kanalizacijski sistem v Metliki. Na nov vodovodni sistem se je priključilo preko 500 novih uporabnikov, ki do sedaj niso imeli vodovoda.