SI
Show menu

Novice

Podpisali pogodbo za gradnjo vodovoda v Ribniško-Kočevski dolini

30. 12. 2015
Na današnji priložnostni novinarski konferenci v občini Kočevje so podpisali pogodbe z izbranimi izvajalci del za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica – Kočevje«. Dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, je izpostavil pomen izvedbe projekta za prebivalce na območju treh občin in slavnostno podpisal pogodbe s predstavniki izvajalcev, Janezom Škrabcem, direktorjem podjetja Riko, ki bo gradilo vodovodno omrežje, Borisom Savnikom, direktorjem podjetja Hidroinženiring, ki bo gradilo čistilne naprave, in Brankom Voduškom iz podjetja Dialog-si.net, ki bo o poteku projekta obveščalo javnost. Za nadzor nad izvedbo projekta bo skrbelo podjetje Projekt Nova Gorica.

V projekt, pri katerem je vodilna občina Kočevje, sta vključeni še občini Sodražica in Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev treh občin z varno in zdravo pitno vodo. V okviru naložbe bodo hidravlično izboljšali vodovodno omrežje in omogočili nove priključitve nanj. Hkrati bodo poskrbeli za ustrezno čiščenje vode na čistilnih napravah. Gradnja se bo začela v začetku leta 2016, predviden zaključek del vključno s poskusnim obratovanjem pa je oktober 2019.

Skupaj bodo zgradili 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohranov in 3 čistilnih naprav za pitno vodo. Gradnja bo potekala na osnovi dveh pogodb, in sicer: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje: Vodovodni sistem (FIDIC Rdeča knjiga) in Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje: Čistilne naprave (FIDIC Rumena knjiga).

Projekt bo 25.114 prebivalcem območja teh treh občin prinesel boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, 1.312 prebivalcev bo na novo priključenih na javno vodovodno omrežje, od tega 298 prebivalcev na območju občine Kočevje in 1.014 prebivalcev na območju občine Sodražica. Projekt ne predvideva novih vodnih virov, ampak ohranjanje obstoječih, in sicer vodne vire Blate, Slovenska vas in Podstene ter vrtine Sodražica.

Celoten projekt je vreden 25 milijonov evrov, od tega je 18,3 milijonov namenjenih za izboljšavo vodovodnega omrežja ter 5,5 milijonov za izgradnjo čistilnih naprav. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija iz finančne perspektive 2014 -2020 in sodelujoče občine iz svojih proračunov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.