SI
Show menu

Novice

Podpisana pogodba za gradnjo nove Športne dvorane Rakek

Ribnica, 19. 1. 2017

Konzorcij podjetij Riko, d.o.o. As Primus, d.o.o. in Jelovica, d.o.o., je z Občino Cerknica podpisalo pogodbo za projektiranje in gradnjo športne dvorane Rakek, ki bo služila za športne, šolske in izven-šolske dejavnosti ter tudi za kulturne in družabne prireditve ter tako zapolnila problematično vrzel na področju športa, športne vzgoje in rekreacije.

Krajevna skupnost Rakek je bila doslej prikrajšana za površine za izvedbo športnih aktivnosti, tako šolskih, kot tudi izven šolskih in rekreativnih. Zapolniti to perečo pomanjkljivost ter tako v skupnost vnesti novo priložnost je bilo osrednje vodilo Občine Cerknice za to pomembno investicijo. Kot poudarja župan Občine Cerknica Marko Rupar, je investicija iz družbeno ekonomskega vidika vsekakor upravičena, med osrednje razloge navaja zagotovitev normativnih površin za izvedbo pouka športne vzgoje OŠ Rakek, zagotovitev ustreznega prostora za izvedbo raznih prireditev za prebivalce KS Rakek, obogatitev ponudbe projektov s ciljem izvajanja programov zdravega načina življenja na področju športa in rekreacije za vse starostne in interesne skupine.

Neto površina vseh prostorov Športne dvorane Rakek je 2.247,92 m2, sama športna dvorana v pritličju meri 1.335,96 m2. Sama velikost dvorane oziroma dimenzije so ustrezne za mali nogomet, rokomet, tenis, odbojko, košarko, namizni tenis, badminton, med dvema ognjema in tudi druge športne panoge, v dvorani pa bo poskrbljeno tudi za organizacijo kulturnih prireditev z ustrezno akustiko. Sprejela bo lahko do 560 gledalcev.

Občina Cerknica je z izvajanjem projekta začela že v letu 2015 in sicer z obsežno projektno nalogo, ki jo je izdelal Atelje za projektiranje Repše iz Kranja. Predinvesticijsko zasnovo in investicijski program izgradnje Športne dvorane Rakek je v letu 2016 izdelalo podjetje IN-TACT d.o.o., podjetje za inženiring, ekonomsko in podjetniško svetovanje. Za izvajalca del pa je bil na javnem razpisu izbran konzorcij podjetij v skupnem nastopu, in sicer RIKO d.o.o., ki ga zastopa direktor Janez Škrabec, AS-PRIMUS d.o.o., ki ga zastopa direktor Boris Hribar, in JELOVICA HIŠE d.o.o., ki ga zastopa direktor Janez Pucelj.

Predviden zaključek del, to je projektiranje in izgradnja s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, je do začetka šolskega leta 2018/2019.