SI
Show menu

Novice

Odprli čistilno napravo Volkovo v Makedoniji

Makedonija, 19. 5. 2017

Čistilna naprava Volkovo odlikuje kakovostna in učinkovita tehnologija, ki preprečuje nevarnost izlivanja odpadnih vod iz posameznih septičnih jam oziroma greznic v podtalnico ali v vodotoke ter učinkovito in nadzorovano čistila odpadne vode iz naselij Kisela Jabuka, Stopanski Dvor in Volkovo.

Čiščenje komunalnih odplak pred izpuščanjem v vodotoke je zelo učinkovit ter velik prispevek k čistemu in prijaznemu okolju. V Riku smo se potrudili, da smo z vsem svojim znanjem in izkušnjami ter kakovostno in učinkovito izvedbo Čistilne naprave Volkovo oskrbeli prebivalce občine Gjorče Petrov s čisto vodo.

Pri projektu smo sodelovali s podjetjem Hidroinzeniring d.o.o.