SI
Show menu

Novice

Danes odpiramo hidroelektrarno Brežice

Slovenija, 27. 9. 2017

Danes v Brežicah poteka slovesna otvoritev HE Brežice. Podjetje Riko je v okviru projekta izgradilo akumulacijski bazen z visokovodnim razbremenilnikom ter poskrbelo za dobavo hidromehanske opreme. 

Akumulacijsko jezero po končanih delih vsebuje približno 20 milijonov kubičnih metrov vode, njegova površina pa obsega približno 300 hektarjev. Območje brežiške akumulacije je tako z njeno zgraditvijo zavarovano pred visokimi vodami in poplavami. Podjetje Riko je v izvajanje projekta integriralo renomirane podizvajalce, kot npr. Viadukt d.d., Nivo Eko d.d. in druge.  

Hidromehanska oprema elektrarne je visoko zahtevna tehnološka oprema namenjena varnosti obratovanja hidroelektrarne in pregradnega objekta ter zagotavljanju potrebnih tehnoloških pogojev za proizvodnjo energije ob spremenljivih pretokih reke Save. Celotno opremo po tej pogodbi delimo v dva glavna sklopa, to je oprema prelivnih in turbinskih polj. Opremo prelivnih polj sestavlja predvsem pet elektro-hidravlično krmiljenih radialnih zapornic, teža vsake približno 100 ton, nameščenih v prelivna polja pregradnega objekta elektrarne ter predstavljajo najpomembnejše elemente, ki ob normalnih pretokih reke Save zagotavljajo konstanten nivo vode v bazenu in s tem proizvodnjo električne energije, ob povečanih pretokih vse tja do 1000 letnih vod pa morajo s svojim obratovanjem zagotoviti potrebno varnost celotnega objekta kakor tudi protipoplavno varnost nižje vodno ležečih predelov. V projekt smo vključili renomirane slovenske dobavitelje opreme, kot so  Montavar Projekt, Metalna Senovo, La & Co, Telem ter Iskra impuls.