SI
Show menu

Novice

Novo visoko-regalno avtomatizirano skladišče v Krkinem kompleksu v Novem mestu

Novo mesto, 22. 3. 2018

Podjetje Riko je bilo izbrano za izvedbo gradbeno-obrtniških del v sklopu projekta Krkinega novega visokoregalnega avtomatiziranega skladišča. Dela zajemajo izvedbo jeklene konstrukcije, fasade, strehe, nakladalne tehnike in zunanjega stavbnega pohištva.

V januarju 2018 smo pričeli z dobavo in montažo jeklene konstrukcije in strehe. Trenutno nadaljujemo s krovskimi in ključavničarskimi deli.

Predviden zaključek del je v septembru 2019.