SI
Show menu

Novice

Novi projekti na ukrajinskem trgu

Žitomir, Ukrajina, 13. 8. 2018
Direktor RIKA Janez Škrabec in župan Žitomira Sergii Suhomlin. Foto: Mateja Bertoncelj
Direktor RIKA Janez Škrabec in župan Žitomira Sergii Suhomlin. Foto: Mateja Bertoncelj

Podjetje Riko d.o.o. je v letošnjem letu podpisalo več pogodb na področju okoljskega in tehnološkega inženiringa ter energetike  v osrednji in zahodni Ukrajini.

RIKO bo v mestu Žitomir na zahodu Ukrajine gradil 10 MW močno sončno elektrarno. Razlog za njeno postavitev je predvsem investicija v zeleno, samooskrbno mesto. Žitomir je namreč mlado univerzitetno mesto z veliko vrtci, šolami in fakultetami, regija pa je znana kot močen gospodarski center z industrijo stekla, kovine, elektronskih naprav, farmacije, obutve in oblačil itn., kar porabi veliko energije. V želji za čistejše okolje in trajnostni razvoj se je investitor, občina Žitomir, odločil, da bo nadomestil okolju škodljive termoelektrarne in izkoristil naravni potencial regije s proizvodnjo sončne energije.

Projekt je realiziran s pomočjo sredstev Centra za Mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR).Skupna vrednost projekta je 9,5 milijonov evrov.

V istem mestu bo podjetje RIKO v konzorciju s slovensko družbo Hidroinženiring tudi izgradilo čistilno napravo za pripravo pitne vode v vrednosti 11,8 milijonov evrov, ki bo financiran s pomočjo Svetovne banke. Gre za izgradnjo na ključ, ki predvideva celoten proces od projektiranja do zagona čistilne naprave in črpališč, z namenom spremeniti rečno vodo v pitno.

Na področju okoljskega inženiringa je v Ukrajini RIKO lani sklenil pogodbo z naročnikom Kijevvodokanal za posodobitev dvajsetih črpališč za pripravo pitne vode (projektiranje in dobava opreme) v Kijevu v vrednosti 2 milijona evrov in že začel z realizacijo projekta.

Prav tako je podjetje RIKO že zaključilo projektiranje čistilne naprave za industrijske in komunalne odpadne vode za tovarno sladkorja agroindustrijskega holdinga Astarta-Kijev v mestu Globino. Pričakujemo, da bomo projektirano čistilno napravo tudi izgradili.

Maja letos pa je bila sklenjena pogodba z Dnipro-Kirovograd za modernizacijo desetih črpalnih postaj za pitno vodo v vrednosti 7,5 milijonov evrov v mestu Kirovograd v osrednji Ukrajini.  Projekt zajema demontažo, temeljenje, dobavo in montažo nove opreme.

Poleg obetavnih poslov s področja okoljevarstva pa je podjetje RIKO lani v Ukrajini že podpisalo pogodbo o dobavi tehnološke opreme za proizvodnjo hidravličnih komponent z ukrajinsko družbo Hydrosila, ki svoje izdelke izvaža v Evropo.