SI
Show menu

Novice

Uspešni na področju logističnih sistemov

Ljubljana, Slovenija, 21. 1. 2019

V sodelovanju z ARTEX d.o.o. smo dobavili, montirali in zagnali tehnološko opremo – avtomatsko regalno dvigalo (ARD) s tirnicami in vso potrebno mehansko, krmilno in električno opremo, opremo za varnost in Interface na WMS za podjetje Jata.

Za podjetje KRKA, tovarna zdravil, d.d., smo projektirali logistični sistem za avtomatizirano viskoregalno skladišče in izdelali projektno dokumentacijo PGD in PZI. Naredili smo načrt tehnologije logističnega sistema, regalne in strešne konstrukcije s podkonstrukcijo fasade. Tehnologija zajema tudi dvigalo in transportni sistem palet, celoten logističen sistem pa je deluje s pomočjo informacijske podpore.

V letošnjem letu pa smo za naročnika Danfoss Trato, d.o.o., ki se je zaradi širjenja proizvodnje oz. pomanjkanja prostora, odločila v prostorih obstoječega skladišča repromateriala dograditi avtomatsko miniload skladišče, projektirali, simulirali, dobavili, montirali in zagnali avtomatski skladiščni sistem za zabojčke (MINILOAD) ter avtomatski transport zabojčkov iz skladišča preko mostu v proizvodnjo. Optimizirali smo procese z namenom boljše oskrbe (just in time) proizvodnje t.j. logistike repromateriala iz skladišča do proizvodnje.