SI
Show menu

Novice

RIKO bo gradil Center za ravnanje z odpadki "Biljana Donja" v Zadru

Zadar, Hrvaška, 5. 4. 2019

 Center za ravnanje z odpadki v Zadru, ki se bo raztezal na 46,3 ha, bo reševal bio in mešane komunalne odpadke iz Zadarske in Ličko-senjske župnije. Celotna infrastruktura bo obsegala  glavno dostopno cesto, vhodno-izhodni objekt z dvojno tehtnico, vstopnim objektom in platojem za pranje koles, MBO zgradbo s skupno kapaciteto 88.000 t/leto, odlagališče za nenevarne odpadke površine 12 ha, ki lahko skupaj sprejme okoli 2.100.000 m3 nenevarnih odpadkov,  odlagališče za inertne odpadke površine 5,9 ha, ki lahko skupaj sprejme okoli 630.000 m3 gradbenih odpadkov, prostor za čiščenje izcedne in onesnažene tehnološke odpadne vode s čistilno napravo z MBR tehnologijo ter baklo za sežig odlagališča plina, upravna zgradba, zbirni center odprtega tipa, transportni center z garažami in delavnicami, pokrito skladišče, prostor za reciklažo gradbenih odpadkov in vse potrebne infrastrukture  ter prometnic znotraj centra za ravnanje z odpadki.

 

Centru bomo zagotovili najboljšo razpoložljivo tehnologijo, in sicer za sprejem in biosušenje odpadkov tehnologijo italijanskega podjetja A2A S.p.A, za mehansko obdelavo odpadkov z rafinacijo in proizvodnjo nadomestnega goriva iz odpadkov tehnologijo podjetja RIKO-Ekos d.o.o. iz Slovenije, za kompostiranje in biostabilizacijo tehnologijo podjetja MION S.p.A. Gradbeno-obrtniška dela bomo predali izbranih hrvaškim podjetjem.

 

V gradnji centra bomo upoštevali najvišje okoljske standarde. Vsi procesi obdelave odpadkov bodo namreč potekali v zaprtih halah, kjer se onesnaženi zrak čisti na treh biofiltrih in  kontrolirano izpušča v atmosfero. Prav tako se bodo kontrolirano zbirale in odvajale vse tehnološke odpadne vode ter izcedne vode iz odlagališča, ki se čistijo na čistilni napravi do nivoja za izpust v javno kanalizacijsko omrežje.

 

Naročniku ga bomo predali v drugi polovici leta 2022, dve leti bomo skrbeli za njegovo nemoteno delovanje v garancijski dobi.