SI
Show menu

Novice

Zaključek projekta gradnje vodovoda v Ribniško-Kočevski dolini

Ribnica, Slovenija, 1. 11. 2019

Konec oktobra smo uspešno, in znotraj pogodbenga roka, zaključili projekt izgranje vodovoda na območju Sodražica - Ribnica – Kočevje.

Podjetji RIKO in Komunalne gradnje sta skupaj zgradili 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohranov in 3 čistilnih naprav za pitno vodo. Projekt je 25.114 prebivalcem območja teh treh občin prinesel boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, 1.312 prebivalcev pa je sedaj na novo priključenih na javno vodovodno omrežje!

Celoten projekt je vreden 25 milijonov evrov, od tega je 18,3 milijonov namenjenih za izboljšavo vodovodnega omrežja ter 5,5 milijonov za izgradnjo čistilnih naprav. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija iz finančne perspektive 2014 -2020 in sodelujoče občine iz svojih proračunov.

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Preberite še:

>>> RIKO bo gradil Center za ravnanje z odpadki "Biljana Donja" v Zadru

>>> Gradnja male hidroelektrarne Borovlje