SI
Show menu

Novice

Podpisali pogodbo za rekonstrukcijo glavne železniške proge na odseku Podnart – Lesce Bled

Slovenija, 11. 9. 2020
V podjetju Riko smo bili izbrani in s podpisom pogodbe tudi potrjeni za glavnega izvajalca za nadgradnjo glavne železniške proge št. 20 Ljubljana – Jesenice - d.m. na odseku Podnart - Lesce Bled.

Obseg našega dela obsega nadgradnjo proge v skladu z EU standardi na medpostajnem odseku Podnart–Lesce Bled v dolžini 10,69km, zamenjavo zgornjega ustroja proge, sanacijo spodnjega ustroja proge, ureditev odvodnjavanja proge, zamenjavo VM, obnovo peronske infrastrukture na železniškem postajališču Otoče, Globoko in Radovljica, sanacijo predora Globoko in predora Radovljica, izvedbo sanacije podpornih in opornih zidov ter izvedbo dodatne zaščite brežin z gabioni, izvedbo zamenjave voznih vodov in nosilnih konstrukcij, izvedbo protihrupnih ukrepov, izvedbo sanacije dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov ter ureditev nivojskih prehodov označenih s prometnim znakom Andrejev križ z izvedbo izven nivojskih križanj. Naročniku, to je DRSI - Direkcija za infrastrukturo, bomo predali projekt poleti leta 2022.