SI
Show menu

Novice

Obeležili začetek del na železniški progi Podnart – Lesce Bled

Gorenjska, Slovenija, 2. 11. 2020

Minister za infrastrukturo RS Jernej Vrtovec in direktorica DRSI Ljiljana Herga v družbi državnega sekretarja Aleša Miheliča ter direktorja Rika Janeza Škrabca in predsednika uprave  CGP Martina Gosenica obeležila začetek del na železniški progi na medpostajnem odseku  Podnard – Lesce Bled. Dogodka so se udeležili tudi župan Radovljice Ciril Globočnik, župan Bleda Janez Fajfar in župan Kranja Matjaž Rakovec. Projekt je predstavil mag. Dejan Jurkovič, vodja Sektorja za investicije na DRSI.  

V podjetju Riko smo v začetku novembra pričeli z deli na železniški progi na medpostajnem odseku Podnart–Lesce Bled v dolžini 10,69km. Ta nadgradnja železniške proge bo delno izvedena v času popolne zapore železniške proge zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke od oktobra 2020 do julija 2021, nadgradnja celotnega odseka Podnart-Lesce Bled pa bo zaključena v letu 2022. Izvedba del je predvidena po postopku vzdrževalnih del v javno korist na zemljiščih javne železniške infrastrukture.

Obseg del zajema nadgradnjo železniške proge v skladu z evropskimi standardi v dolžini 10,69km, zamenjavo zgornjega ustroja proge, sanacijo spodnjega ustroja proge, ureditev odvodnjavanja proge, izvedbo progovnega kabliranja na odseku, obnovo peronske infrastrukture na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica, sanacijo predora Globoko in predora Radovljica, sanacijo podpornih in opornih zidov ter izvedbo dodatne zaščite brežin z gabioni, izvedbo zamenjave voznih vodov in nosilnih konstrukcij, izvedbo sanacije dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov, ureditev nivojskih prehodov z izvedbo povezovalnih cest in izvennivojskih križanj na območju Podnarta, Zaloš, Vrbe in Žirovnice, izvedbo protihrupnih ukrepov.

Dela bomo izvedli v sodelovanju s podjetji Kolektor Koling d.o.o., SŽ ŽGP Ljubljana d.d.Tegrad d.o.o., Iskra d.o.o., Obrt-oprema d.o.o., Mensel, d.o.o., in drugimi.

Preberite več:

Vizualizacija del

Uradni začetek del, 9.11.2020