SI
Show menu

Novice

V Tržiču podpisali pogodbo za projekt dograditve kanalizacije

Tržič, Slovenija, 24. 8. 2021

V torek, 24.08.2021 sta direktor podjetja Riko Janez Škrabec in župan Občine Tržič Borut Sajovic podpisala pogodbo pred pričetkom izvajanja projekta dograditve manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v aglomeraciji Tržič. Gre za enega izmed največjih infrastrukturnih projektov v regiji.

V okviru projekta bomo med drugim zgradili kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 11.758,5 metra, od tega 10.707 metrov gravitacijske kanalizacije in 1.051,5 metra tlačnega kanala, ter 10 črpališč. Po zaključku operacije bo v  aglomeraciji Tržič dosežena 98,77-odstotna priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Tržič. Z izboljšanjem komunalne infrastrukture zmanjšujemo emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja s čimer povišujemo stopnjo zaščite porečja Save.

Skupna vrednost operacije, z načrtovalnimi deli, projektiranjem, nadzorom, obveščanjem javnosti ter drugimi stroški, je več kot osem milijonov evrov. Na terenu bi lahko prvi stroji zabrneli čez dober mesec dni, projekt pa bo predvidoma zaključen v roku dveh let.

Podjetje Riko je doslej uspešno zgradilo komunalno infrastrukturo v Beli Krajini, občini Ribnica, Sodražica in Kočevje, v občini Kranj in zgornje Dravski dolini, dela se zaključujejo tudi na projektu izgradnje vodovoda v občinah Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje in Podvelka.


Preberite več:

>> Podpisali pogodbo za gradnjo vodovoda v Ribniško-Kočevski dolini

>> Podpisana pogodba za izgradnjo podravskega vodovoda