SI
Show menu

Novice

Začetek del za projekt ureditve vozlišča in železniške postaje v Pragerskem

Pragersko, Slovenija, 31. 8. 2021

Minister za infrastrukturo RS Jernej Vrtovec in direktorica DRSI Ljiljana Herga sta v družbi  direktorja Rika Janeza Škrabca v torek, 31. avgusta 2021, obeležila začetek del pri nadgradnji vozlišča Pragersko. Dogodka so se udeležili tudi podžupan Občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar, predsednik krajevne skupnosti Pragersko Matej Arnuš Matej, poslanka Karmen Furman in Miljan Senčar ter Dejan Jurkovič iz DRSI.  

Projekt »Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo  železniške postaje Pragersko« smo v  Riko pridobili na javnem razpisu decembra 2018,  pogodbo za izvedbo del v vrednosti 63,2 milijona evrov smo podpisali leta 2019. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja (maj 2021) smo v začetku poletja 2021 pričeli s pripravljalnimi deli na projektu, ki ga bomo zaključili v sredini leta 2023.

V okviru nadgradnje vozlišča Pragersko bo prenovljena železniška postaja Pragersko, ki bo dobila sodobnejšo podobo. Nadgrajen bo tudi peron z nadstrešnicami, zgrajen nov podhod z dvigali, prav tako bosta urejeni dve parkirišči. Na območju postaje bosta postavljena tudi dobra dva kilometra protihrupnih ograj. Nadgrajenih bo 18 kilometrov tirov, zamenjanih 30 kretnic ter vozna mreža in signalnovarnostne naprave. Prav tako bo zgrajen nov cestni podvoz pod železniško progo, ki bo nadomestil sedanji nivojski prehod, s čimer se bo povečala pretočnost prometa in izboljšala varnost v cestnem in železniškem prometu.

S projektom bomo izboljšali tehnične in tehnološke parametre postaje in vozlišča, povečaliprometno varnost, skrajšali čas potovanja potniških in tovornih vlakov ter zmanjšali negativne vplive na okolje.

Dela bomo izvedli v sodelovanju s podjetji  SŽ ŽGP Ljubljana d.d.Tegrad d.o.o., Iskra d.o.o., Obrt-oprema d.o.o., IMP PROMONT (imp-pro-mont.si),  Mensel, d.o.o., in drugimi.