SI
Show menu

Novice

Sodelujemo pri protipoplavni ureditvi porečja Selške Sore

Železniki, Slovenija, 18. 11. 2021

Skupaj s parterji v konzorciju (Nivo Eko kot vodilni partner, Hidrotehnik in VGP Drava) želimo zaščititi naselje Železniki pred 100-letnimi poplavnimi visokimi vodami z izvedbo ustreznih protipoplavnih ureditev ter ureditev regionalne ceste, ki poteka skozi staro trško jedro naselja Železniki (obvozna cesta Železnikov). Podjetje Riko bo poskrbelo za izvedbo zemeljskih, gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Naročnik projekta, ki ga bomo predvidoma zaključili v avgustu 2023, je Direkcija RS za vode, Ministrstvo za okolje in prostor RS.