SI
Show menu

Novice

Uspeh Rikovih digitalnih rešitev na področju pametnih mest

Mlaka, Slovenija, 5. 7. 2022

Pilotni projekt Pametna Mlaka, ki smo ga vodili v podjetju Riko, je Evropska komisija umestila med štiri evropske primere dobre prakse na področju pametnih mest.

V sodelovanju s podjetji 3fs, Iskraemeco, Komunala Kranj, Domplan, Elektro Gorenjska in Vigred smo za naselje Mlaka v Kranju izoblikovali informacijsko-komunikacijsko platformo pametnega mesta, vzpostavili standarde za izmenjavo podatkov s podatkovnim jezerom, razvili in namestili ustrezno programsko opremo, integrirali senzorje za javno razsvetljavo, promet, okolje, odpiranje jaškov, zaznavanje glodalcev, štetje kolesarjev, pametne števce za električno energijo, plin in vodo, mehanizem strojnega učenja in umetne inteligence ter oblikovali aplikacije za energijo, vodo, trajnost in nadzorno ploščo za mestno upravo MO Kranj in digitalne rešitve za promet, kolesa, okolje, razsvetljavo, jaške, paketomat in digitalni dvojček naselja Mlaka in Grič.

Izjemno ponosni smo, da je Evropska komisija pilotni projekt 'Pametno naselje Mlaka' po približno pol leta analize in ocenjevanja uvrstila med najboljše primere pametnih mest v svojem najnovejšem poročilu o pametnih skupnostih

 V podjetju Riko s svojim znanjem in izkušnjami na področju digitalizacije mest:

  • izdelamo koncept,
  • vzpostavimo informacijsko komunikacijsko platformo pametnega mesta
  • ter razvijemo digitalnega dvojčka kot urbanega območja, katerega se učinkovito upravlja s pomočjo informacijskih rešitev, elektronskega zbiranja in analize podatkov, ki je usmerjena v zagotavljanje učinkovitosti, gospodarnosti, trajnostnega razvoja in kakovosti bivanja.