SI
Show menu

Novice

Digitalna transformacija verige vrednosti RIKO z uvajanjem odprtega inoviranja

Ljubljana, Slovenija, 5. 12. 2022
Podjetje Riko bo skupaj s konzorcijskimi partnerji GV-Servis in in.sist ter Melamin  digitaliziralo svoje poslovne procese in s tem vzpostavilo verigo vrednosti, ki temelji na odprtem inoviranju  in sodelovanju.

Osnovni namen projekta je razvoj in uvedba naprednih digitalnih tehnologij in rešitev z namenom učinkovitega povezovanja sodelujočih partnerjev. Tovrstno povezovanje vodi v izboljšanje učinkovitosti procesov, dviguje dodano vrednost podjetij ter ima širši vpliv na posamezne projektne partnerje, in sicer: podjetju Riko bo pri razvoju rešitev v okviru projekta omogočen vpogled v potrebe sorodnih strank, podjetje Melamin bo sodelovalo pri razvoju in implementaciji rešitev v okviru Industrije 4.0. in kot tehnološka platforma za testiranje in evaluacijo razvitih rešitev. Te bodo omogočile izboljšanje proizvodnih procesov in učinkovitejše upravljanje materialnih tokov. Tehnološka partnerja In.Sist in GV servis bosta pridobila pomembno priložnost za razvoj interoperabilnih tehnoloških rešitev. V okviru izvajanja projekta bodo zaposleni v podjetjih, članih konzorcija, pridobili nove kompetence s področij računalništva, digitalizacije in informacijsko-kibernetske varnosti. Kot poudarjajo v Riku, ki v konzorciju nastopa kot vodilni partner, »bomo s partnerskim povezovanjem postali še bolj sposobni sprejemati boljše poslovne odločitve, okrepiti poslovne procese in razviti nove produkte, kar bo pomembno prispevalo k dvigu dodane vrednosti in prepoznavnosti podjetij na globalnem trgu.«


V Riku bodo s projektom digitalno transformirali verigo vrednosti podjetja RIKO z uvajanjem odprtega inoviranja in konvergenčnih tehnologij za celovito preobrazbo podjetja. Projekt bo tako digitaliziral pet ključnih poslovnih funkcij v verigi vrednost podjetja Riko – logistiko, tehnični nadzor, okoljevarstveni inženiring, trženje ter informacijske tehnologije, kot tudi omogočitveno funkcijo za celovito preobrazbo podjetja. Partnerja GV-Servis in in.Sist se bosta digitalizirala skozi razvoj inovativnih rešitev, partner Melamin pa v okviru sodelovanja z Riko pri razvoju in implementaciji digitalnih rešitev v celotni verigi vrednosti. Vključevanje vseh deležnikov verige (partnerjev, uporabnikov, kupcev, malih podjetij) v inovacijski ekosistem bo vodilo v ustvarjanje odprtega inovacijskega okolja.

Načrtovane projektne aktivnosti obsegajo pripravo digitalne strategije, razvoj ter implementacijo naprednih digitalnih orodij in sistemov. Slednji temeljijo na tehnologijah IoT, umetni inteligenci, blockchain, AR, digitalnemu dvojčku in integracijskih platformah. Velik poudarek operacije bo na izobraževanju zaposlenih za pridobivanje digitalnih kompetenc ter usposabljanju za rabo naprednih digitalnih tehnologij.

Projekt za podjetja predstavlja veliko dodanih vrednosti. Skozi implementacijo digitalnih orodij ter integracijo vidikov okoljske trajnosti v okviru verige vrednosti Riko-chain bodo podjetja optimizirala lastne procese ter dvignila produktivnost in posledično dodano vrednost na zaposlenega. Skozi razvoj naprednih metod za načrtovanje in upravljanje proizvodnje se bodo zmanjšali stroški podjetja, obenem pa bo s podatkovno analitiko mogoče sprejemati s podatki podprte odločitve za učinkovito alokacijo človeških in materialnih virov. Na podlagi digitalnega orodja za najem sredstev, ki bo temeljilo na blockchain tehnologiji, se bo uvedel nov poslovni model, rabo napredne platforme za upravljanje materialnih tokov pa bo zagotovila boljšo sledljivost v proizvodnih procesih uporabljenih materialov in konkurenčnost na globalnem trgu. Vse to bo okrepilo večjo odpornost podjetij pri poslovanju, zmanjšalo tveganja, povezana z disrupcijami dobavnih verig, povečalo ekonomsko učinkovitost (npr. zmanjšanje stroškov na račun energetske učinkovitosti in optimizacije proizvodnje).  Projekt bo omogočil tudi dvig digitalnih kompetenc zaposlenih, z uvajanjem koncepta odprtega inoviranja bodo udeleženci ustanavljali nova partnerstva, raziskali nove tehnološke trende in opredelili nove poslovne priložnosti. Projekt bo tudi spodbudil zeleni prehod oz. naslavljal na  okoljsko-vzdržno proizvodnjo.  V projektu razvite ter implementirane tehnologije bodo prispevale k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.. Digitalna preobrazba podjetij bo spodbudila pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki bo možna zaradi posodobitve poslovnih procesov, večje učinkovitosti in digitalne opolnomočenosti zaposlenih.

Projekt financira Evropska unija - NextGenerationEU in je del Načrta za okrevanje in odpornosti, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost v okviru evropskih sredstev. Skupna vrednost projekta znaša 5.166.826,83 eur, vrednost EU financiranja pa 2.157.758,01 eur. Projekt bo trajal 24 mesecev.