SI
Show menu

Novice

Povabilo k oddaji ponudbe

Ljubljana, Slovenija, 18. 1. 2023

Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov – PROMETEJ.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ime in sedež naročnika:

Riko d.o.o.
Bizjanova ulic 2
1000 Ljubljana
Davčna številka: 48222917
Matična številka: 5909368000

Rok za oddajo ponudbe: 25. 1. 2023

 

Predmet ponudbe:   Izvajanja izobraževalnega programa na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Za namen projekta PROMETEJ, ki ga financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, bi želeli pridobiti ponudbo za izvedbo sledečega programa: Izvajanja izobraževalnega programa na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Predviden datum izobraževanja: marec 2023 do maja 2023
Predvideno število udeležencev je do 25
Format izvedbe: interaktivne delavnice, individualno svetovanje

Struktura udeležencev:srednji in visok nivo managementa
Čas trajanja izobraževanja:
od 2 do 4 šolske ure

Način oddaje ponudbe:
Ponudba naj bo oddana do 25.1. 2023 na naslov naročnika. Kot pravočasno prispela ponudba se šteje tista, ki je na naročnikov naslov prispela do 25.1.2025 do konca dneva.

Merilo za ocenjevanje ponudbe:
Izbrana bo finančno najugodnejša ponudba.

Kontaktna oseba na strani naročnika:
V primeru  potrebe po več informacijah v zvezi z oddajo ponudbe se lahko obrnete na Matejo Slaviček na elektronski naslov: mateja.slavicek@riko.si ali na telefonsko številko

 
Prosimo, da na priloženo ponudbo navedete, da gre za projekt Prometej. (Storitev je namenjena izvedbi projekta Prometej, sofinanciranega v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov).

 Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe.