SI
Show menu

Novice

Povabilo k oddaji ponudbe (april)

Ljubljana, Slovenija, 23. 3. 2023

Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov – PROMETEJ.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ime in sedež naročnika: Riko d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana

Rok za oddajo ponudbe: 3.4.2023

Predmet ponudbe: Izvajanja izobraževalnega programa na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Za namen projekta PROMETEJ, ki ga financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, bi želeli pridobiti ponudbo za izvedbo sledečega programa: Izvajanja izobraževalnega programa na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

  • Metode delavnic, dela na sebi, individualni coaching z namenom lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v interaktivni obliki, vključevati morajo aktivno udeležbo zaposlenih, sodelovanje, iskanje rešitev na dane izzive ter refleksijo. Število želenih delavnic: 2.
  • Populacija: 1 skupina zaposlenih (lokalno vodstvo, zaposleni ki niso vodje) 15 oseb v skupini, delna prilagoditev vsebine in načina dela, glede na populacijo.
  • Teme delavnic, izobraževanj;
    - Organizacija dela in učinkovitost posameznika, spoštljiva in vključujoča komunikacija, razvoj vodstvenih veščin z namenom podpore vse zaposlenih pri boljšem usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja oz podpore na vseh nivojih.

Predviden datum izobraževanja: april 2023.

 

Način oddaje ponudbe:
Ponudba naj bo oddana po elektronski pošti ali po navadni pošti na naslov naročnika.

Merilo za ocenjevanje ponudbe:
Izbrana bo najbolj ustrezna ponudba glede na zahteve.

Kontaktna oseba na strani naročnika:
V primeru potrebe po več informacijah v zvezi z oddajo ponudbe se lahko obrnete na elektronski naslov: mateja.slavicek@riko.si.

Prosimo, da na priloženo ponudbo navedete, da gre za projekt Prometej. (Storitev je namenjena izvedbi projekta Prometej, sofinanciranega v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov).

Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe.