SI
Show menu

Novice

Povabilo k oddaji ponudbe (september)

Ljubljana, Slovenija, 30. 6. 2023

Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov – PROMETEJ.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ime in sedež naročnika: Riko d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana

Rok za oddajo ponudbe: 1.8.2023

Predmet ponudbe: Izvedba izobraževanja- usposabljanje za mentorje.

Za namen projekta PROMETEJ, ki ga financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, bi želeli pridobiti ponudbo za izvedbo sledečega programa: Izvajanja izobraževalnega programa na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

  • Izvedba izobraževanja: September-Oktober 2023
  • Format izvedbe: v živo in online
  • Ciljana skupina: vodje oddelkov, zaposleni (maksimalno število:10)
  • Vsebine usposabljanja za mentorje:

Kaj je mentorstvo, dodana vrednost za posameznika in organizacijo.

2. Razumevanje pozitivne psihologije in  dobrobiti človeka

3. Vloga mentorja

4. Mentorski proces in veščine mentorja

5. Aktivno poslušanje

6. Učinkovito postavljanje vprašanj

7. Komunikacija, verbalna in neverbalna

8. Uporaba in predstavitev različnih tehnik mentorstva

 

Način oddaje ponudbe:
Ponudba naj bo oddana po elektronski pošti ali po navadni pošti na naslov naročnika ali dostavljena na sedež podjetja.

Merilo za ocenjevanje ponudbe:
Izbrana bo najbolj finančno ugodna ponudba, ki podpira vsebinska določila razpisa.

Kontaktna oseba na strani naročnika:
V primeru potrebe po več informacijah v zvezi z oddajo ponudbe se lahko obrnete na elektronski naslov: mateja.slavicek@riko.si.

Prosimo, da na priloženo ponudbo navedete, da gre za projekt Prometej. (Storitev je namenjena izvedbi projekta Prometej, sofinanciranega v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov).

Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe.